"OKUR YAZAR ARASINDA..."
 
"Okumaya değer kitaplar" yayımlıyoruz... Okur ile yazar arasında kurduğumuz sağlam köprüler
var... İnşa edilen bu köprülerin harcı, çimentosu ve demiri bastığımız eserlerin sayfalarında gizli... İşte
biz, nitelikli eserlere yayın programımızda yer vererek her gün emin adımlarla ilerliyoruz... Amacımız
da başta dediğimiz gibi "okumaya değer kitapları" kitap severlere ulaştırmak...
2010 yılının Şubat ayında kurduk biz yayınevimizi... Tarih, Siyaset, Kişisel Gelişim, Edebiyat,
Roman, Mitoloji alanlarında kitaplar hazırlıyoruz...
Pazarlama sektörü için de Türk ve Dünya Klasikleri, Güncel Yakın Tarih Setleri, Shakespeare
Eserleri Seti, Bilim Adamlarımız Serisi, Osmanlı Padişahları Seti, Popüler Mitoloji Seti hazırladık ve
hazırlamaya da devam edeceğiz... Bu yıl içerisinde çalışmalarına başlayacağımız Felsefe-Sosyoloji-
Psikoloji Eserleri Dizisi'nin de ön çalışmaları tamamlanmıştır.
Aynı zamanda Basım Yayın Meslek Birliği, Basın Yayın Birliği ve KOSGEB üyesiyiz. Bizi
takip edenlerin ilgisini devam ettirmek en büyük hedefimiz...
 
Genel Yayın Koordinatörü: Ahmet Üzümcüoğlu
 
"BETWEEN THE READER AND THE AUTHOR…"
 
We publish "worth to read books"… We build strong bridges between the reader and the
author… The grout, the cement and the rebar of these bridges are hidden in pages of books which we
have published… Here, we take firm steps forward with our "qualified pieces included" broadcasting
program… Our goal is to convey "worth to read books" to bibliophiles as we promise…
We have established our publishing house in February of 2010… Our wide ranged field of
publish extends from Historical, Politics, Self Development to Literatures, Novels and Mythologies…
We continue to prepare carefully selected book-sets which includes Turkish and World
Literatures, Actual Recent History, Shakespeare's, Scientists of Turkey, Kings of Ottoman and Popular
Mythologies as we did before… Also, preliminary works of a new Philosophy-Sociology-Psychology
book-set that we get excited to publish in this year are completed.
Beside these, we are a member of "Press and Publish Professional Association", "Press and
Publish Union" and "KOSGEB". Our prime goal is to maintain the interest of our followers…
 
General Publishing Coordinator: Ahmet Üzümcüoğlu